Jak vyprat boty v pračce: Bez námahy k čistotě

Jak vyprat boty v pračce: Bez námahy k čistotě

Milujete‍ své oblíbené boty,‍ ale ⁣nechcete se ‌s nimi rvát při každém praní? Máme pro⁢ vás skvělou zprávu: ⁣vyprání ‌bot v pračce může být rychlé a jednoduché! V tomto článku se podíváme na jednoduché způsoby, jak vyčistit své boty pomocí vaší⁣ pračky, aniž byste museli utrácet spoustu času a úsilí. Odstraňování nečistot, příprava bot na vyprání a ⁢různé typy materiálů – naučíte se všechny důležité kroky, abyste si ‍zajistili dokonale čisté a osvěžující boty. ⁢S našimi tipy a triky budete ‌mít čisté⁤ boty bez námahy!
1. Přirozené a účinné metody, ⁣jak vyprat boty ‍v pračce‌ a důkladně je vyčistit

1. Přirozené a účinné metody, ⁤jak vyprat boty‍ v pračce ⁤a ⁤důkladně je vyčistit

Vyprat boty může být skutečným oříškem. Málokdo​ si přeje důkladně ‍sirotčit při ručním praní⁤ nebo⁣ utrácet peníze za profesionální‍ čištění. Naštěstí existují přirozené a⁤ účinné metody, jak ​vyprat boty v pračce a zanechat je do ‍posledního puntíku vyčištěné. Bez zbytečné ⁤námahy dostanete své boty zpátky do původního stavu. Jak⁣ na to?

Nejdůležitějším prvním ⁤krokem je odstranit přebytečnou nečistotu z bot. Pokud na botách máte větší⁣ množství bláta nebo bahna, nechte ho zaschnout a poté ho ⁣odstraňte suchou kartáčkou‌ nebo⁤ houbičkou. Pokud jsou vaše boty pokryté prachem nebo jemnými nečistotami, můžete je jednoduše ⁣vysát pomocí vysavače s štětcovou ⁤hubicí.

Pokud jsou boty skutečně špinavé a tmavší části se začínají vyblednout, můžete ⁣je vyprat v ​pračce. Nejdůležitější​ je použít ⁢správné ⁤prostředky a chránit boty před ⁢poškozením. Vložte boty do ‌sáčku⁢ na dělení prádla nebo do starých polštářových pouzder,⁢ aby byly chráněny během⁢ cyklu praní. Mějte​ na paměti, že pro ‌plnění ⁤pračky je ideální mít další oblečení nebo⁢ ručníky, které vám ‍zabrání ⁣ve vystavení bot​ případným pohybům⁤ nebo‍ poškozením v ⁤bubnu. Zvolte ‌mírný program, jako je například ten pro jemné nebo​ citlivé tkaniny, který⁣ minimalizuje riziko ​poškození bot.⁤ Naše‍ oblíbená metoda zahrnuje také použití dvou utěrek nebo ručníků, ⁢které přidáte do pračky spolu s botami. ‍Tyto⁤ materiály pomáhají⁤ potlačit případné ⁣tření ⁤a poskytnout dodatečnou ochranu před otěrem nebo poškozením.

2. Proč může být praní bot v ⁢pračce ⁢lepší ‌než ruční čištění a⁢ jak na to správně přistoupit

Proč ‍strávit hodiny ručním čištěním bot, když můžete⁢ všechno svěřit své věrné pračce? Praní ​bot ⁤v pračce je rychlé, jednoduché a účinné. Pokud se správně postaráte o⁢ své boty a dodržíte​ několik jednoduchých kroků, můžete dosáhnout perfektně čistých výsledků⁣ bez⁢ námahy.

Jak přistoupit k praní bot v pračce správně?⁣ Začněte ⁣tím, že vložíte boty ⁤do lůžka pračky⁢ tak,⁣ aby‌ byly vyvážené. Doporučuje se vložit je dovnitř⁢ jiných textilií,⁤ jako ⁢jsou ručníky nebo podložky, aby se minimalizovala poškození pračky.⁢ Případně můžete ⁣použít speciální sáčky na ​praní bot, které ještě více ochrání pračku před případnými‌ poškozeními.

Dalším důležitým krokem je správná ⁤volba programu‍ praní. Pro boty se doporučuje⁢ použít mírnější program s ⁢nižší teplotou vody a⁢ kratším praním. Vyhýbejte se ‌použití‍ agresivních programů⁣ nebo vysokých teplot, které by mohly způsobit poškození bot.

Pokud máte boty s odnímatelnou⁣ stélkou, je⁢ také vhodné ji před praním ‍vyjmout. Stélku můžete buď vyčistit samostatně ručně,‍ nebo ji​ vložit⁢ do pračky⁣ spolu s botami, pokud je vyrobena ⁤z materiálů, které jsou ⁤vhodné pro praní v‌ pračce. Ujistěte se však, že je pevně přichycená, aby jí průběh pračky ⁤neznehodnotil.

Pamatujte, ⁢že je důležité dodržovat​ pokyny výrobce bot, pokud⁢ jsou k dispozici. ‍Některé materiály nejsou určeny pro ⁣praní v pračce a ​je třeba je ‌čistit ručně. ‌Pokud ‍nejste jistí‌ nebo se obáváte o stav svých bot, můžete se vždy ⁢poradit s odborníkem nebo využít služeb profesionálního čisticího ⁤servisu.

Když se​ rozhodnete vyprat své boty v ⁤pračce, mějte na paměti, ​že tento postup je nejvhodnější pro ​boty určené pro denní nošení,⁤ sportovní obuv ‍nebo⁢ casual boty. Pro luxusní nebo ​vysoce kvalitní boty se doporučuje⁣ dodržovat individuální ⁣péči, jako ‍je čištění ručně nebo pomocí ⁤specializovaných přípravků.

S vědomím ​těchto ‌jednoduchých kroků a správným přístupem ke praní bot v⁤ pračce se můžete ‍vyhnout zbytečné námaze ručního čištění a dosáhnout dokonalé ​čistoty bez velkého úsilí. Takže neváhejte, vložte své ⁣boty do pračky a rádi vám poskytneme čisté a svěže vonící výsledky.
3. ‌Expertní tipy: Jak pečovat ​o různé materiály obuvi ​při praní v pračce

3. Expertní tipy: Jak pečovat ⁣o různé materiály ⁤obuvi při praní v ⁢pračce

Existuje ⁤mnoho ‌různých materiálů,⁣ které se používají⁣ při ‍výrobě⁢ bot, a⁣ každý z‌ nich vyžaduje⁤ trochu jinou péči při praní v pračce. Abyste ⁤si udrželi své boty čisté ‍a pěkné, je‌ důležité dodržovat správné ⁤postupy. Zde jsou některé ⁢expertní‍ tipy, jak ⁢pečovat⁣ o různé materiály obuvi při praní ‌v pračce:

 1. Kůže: ‍Boty ⁢vyrobené z kůže by měly být vždy čištěny⁤ měkkým hadříkem a speciálním kůže čistícím prostředkem.​ Nezakládejte je do pračky, ‍protože voda a tření mohou poškodit povrch a ‌způsobit trvalé ‌poškození.

 2. Plátno: Boty z plátna můžete prát ‍v pračce, ⁢ale je důležité je nejprve vyčistit⁢ od přebytečného prachu a bláta. Použijte ⁢jemný prací prací prostředek a nastavte pračku na⁤ citlivý⁣ program. Nezapomeňte je umístit do​ sáčku na prádlo,‌ aby se zabránilo jejich ⁣zamotání s ostatním‌ prádlem.

 3. Koženka: Boty z koženky mohou být také prané v ⁣pračce, ale opět, ujistěte se, že jsou čisté od špíny a‌ nečistot. Použijte jemný prací prostředek,⁢ nastavte pračku‍ na citlivý‌ program a‍ opět nezapomeňte​ je ‍umístit ⁣do sáčku na prádlo.

 4. Guma: Boty ⁤s ⁤gumovou podrážkou by‍ neměly být prané ‍v pračce, protože voda a ‍tření mohou způsobit jejich rozpadání. Namísto toho je nejlepší je ⁣čistit vlhkou‍ houbou nebo ⁢hadříkem.

 5. Kožená ⁢podrážka: Boty s koženou ⁢podrážkou by měly být také chráněny před vodou a ⁣vlhkostí. Nepoužívejte je‌ v⁤ deštivých ⁣dnech a nikdy je neprávte v pračce. Místo toho⁢ je nejlepší je čistit suchým kartáčem nebo hadříkem.

Pamatujte, že každý materiál vyžaduje speciální péči, takže je důležité si přečíst etiketu na botách a dodržovat doporučení výrobce. Pokud nejste si jisti,‍ jak postupovat, je nejlepší se poradit ⁤s odborníky, kteří ‍vám mohou ‍poskytnout potřebné rady a tipy, jak správně ⁤pečovat o vaše boty ⁢při praní v pračce.

4. Nejčastější‌ chyby při praní bot v pračce a jak se jim vyhnout

Vítejte v našem ‍nejnovějším příspěvku zaměřeném na⁤ praní bot ​v pračce! Možná jste⁣ se už ⁢někdy ⁤pokusili vyprat ‌boty‌ v pračce a‌ narazili na několik ‍problémů. Nezoufejte, právě​ vám přinášíme několik užitečných tipů, jak se vyhnout⁤ nejčastějším chybám a dosáhnout‌ bezchybně⁢ čistých⁣ bot.

 1. Zapomeňte na pračku s ‍bubnem:⁣ Boty mohou být těžké a tvrdé, a​ pokud je​ vložíte⁣ do pračky⁢ s bubnem,⁤ může to způsobit​ poškození pračky i⁣ samotných bot. Místo toho doporučujeme použít vakuovací sáčky na prádlo nebo ‍prostě přiložte boty k‍ pračce a‍ použijte ⁣program rychlého čištění.

 2. Správný program: Vyberte si jemný‍ cyklus praní s‌ nízkou teplotou. Vyšší⁤ teploty mohou způsobit‍ ztrátu tvaru nebo změnu ​barvy bot. Důležité​ je také použít méně mýdla než‌ obvykle a přidat ocet⁢ nebo speciální čisticí prostředek pro boty, aby se ⁢dosáhlo lepšího⁣ výsledku.

 3. Upravte provázky: ⁣Než vložíte boty‌ do pračky, je lepší odstranit provázky⁣ a umýt je⁣ zvlášť. ⁤Provázky by se mohly zamotat okolo‍ bubnu nebo dokonce poškodit boty. Pokud se dá, připevněte provázky ‌k sobě nebo​ je dejte do síťového⁣ vaku, aby zůstaly ​pohromadě a bylo ⁢je snazší najít po ‍praní.

 4. Suché boty správně: Po⁢ opláchnutí bot v pračce⁢ je nejdůležitější je důkladně usušit. ‍Nenechte ⁤je ležet na přímém slunci, což by mohlo⁤ ovlivnit barvu. Místo toho ⁣nechte je suché při pokojové teplotě. Jednou suché, můžete je ‍posypat trochou jedlé sody nebo speciálním čisticím prostředkem ⁢na odstranění zápachu. ⁣Vaše boty budou vonět čerstvě ⁢a vypadat jako nové!

Doufáme, že vám tyto tipy pomohou vyprat vaše boty v pračce bez ‌námahy a ​dosáhnout skvělých ‌výsledků. Mějte na paměti, že⁣ ne všechny boty jsou vhodné k ⁤praní v pračce, ​proto si vždy ‍přečtěte⁣ návod na péči od⁢ výrobce.⁢ Ať ​se vám daří⁤ s vaším praním bot!
5. Odstraňte i nejtvrdohlavější skvrny: Účinné čisticí prostředky pro praní bot ‍v pračce

5. Odstraňte ⁣i nejtvrdohlavější​ skvrny: Účinné čisticí ⁢prostředky pro praní bot v pračce

Pokud se vaše boty ocitnou v zoufalé ​potřebě čistoty,⁤ nemusíte zoufat!‍ S trochou snahy a správným ⁤prostředkem ‍je‌ můžete účinně ​vyprat ‌přímo v pračce. V tomto článku‍ vám ⁣představíme nejen jednoduché postupy, ale ⁢také ⁢účinné čističe, ⁢ které vám‌ pomohou odstranit ‍ i ty nejtvrdohlavější ‌skvrny.

 1. Ters Homme Gel – Tento ‍čisticí‍ gel ‍je perfektní volbou pro praní bot ⁢v ‍pračce. Stačí aplikovat ho na⁣ skvrny⁢ a‌ nechat působit před praním. Obsahuje speciální složky, které se zaměřují na odstranění i‍ nejtvrdších skvrn, ‍jako jsou skvrny od bláta, trávy nebo oleje. Navíc​ je vhodný pro ⁣různé druhy‍ materiálů, včetně koženého ‍a textilního.

 2. Vanish Oxi Action – ⁤Dalším skvělým čističem je Vanish Oxi Action. Tento ⁢produkt je zároveň univerzálním čističem pro všechny typy povrchů ​a tkanin. Díky obsahu aktivních kyslíkových bublinek dokáže ⁣účinně proniknout do vláken bot a odstranit různé skvrny, včetně těch nejtvrdějších. ​Stačí přidat ⁢ho do pračky spolu se svými ⁢botami a nechat program⁣ probíhat.

 3. Čistič⁤ s ⁢kartáčem na boty – Pokud přece jen preferujete ruční práci, můžete ‍vyzkoušet speciální​ čistič se zabudovaným​ kartáčem na boty. ⁢Tento prostředek je ideální pro vyčištění povrchu bot, ať už se jedná o⁢ umělou kůži, textil nebo jiný⁢ materiál. Kartáč je navíc vyroben⁤ z měkkého materiálu, který ‍nezpůsobuje poškození bot. Po vyčištění si stačí boty jen⁢ dobře opláchnout vodou a nechat ⁣je oschnout.

S těmito účinnými‍ čisticími ⁢prostředky pro praní bot v⁢ pračce se nemusíte ⁢obávat žádné skvrny! Oživte své boty a vrátte⁣ jim ztracený​ lesk​ s ⁣minimální námahou.

6. Základní⁢ praní versus šetrné‍ praní ‌bot: Jak minimalizovat opotřebení obuvi⁢ při praní⁤ v pračce

Praní bot v ​pračce může být rychlým a⁤ snadným způsobem, jak je udržet čisté⁣ a osvěžené. Při tomto procesu ​je však důležité minimalizovat opotřebení a předejít možným škodám na obuvi. V následujících bodech Vám ukážeme, jak vyprat boty‌ v pračce jako⁤ profesionál a ⁤dosáhnout optimálního výsledku bez velké námahy.

 1. Vyčistěte boty před praním – Předtím než ⁤boty vložíte do ⁢pračky, je důležité odstranit z ​nich​ veškerou ​nečistotu, například bahno‌ nebo prach. Vhodným způsobem ‌je vytřít nečistotu suchým hadříkem ⁣nebo ji odstranit štětcem. Tímto způsobem minimalizujete riziko poškození pračky a zajistíte ⁢lepší výsledek⁤ praní.

 2. Použijte jemný prací cyklus -​ Pokud je to možné, zvolte na pračce jemný nebo ‍ruční prací cyklus. Tato volba minimalizuje otření a škody⁢ na botách, protože nabízí nízkou rychlost otáčení bubnu a šetrné praní na‌ delší dobu. Navíc můžete také​ přidat další​ kousky oblečení nebo ručníky do‌ pračky,​ které pomohou tlumit otření bot během cyklu.

 3. Použijte vhodný prací prostředek – Při praní bot v ​pračce je vhodné použít ‌jemný prací​ prostředek, ideálně‍ na​ jemná základní praní. Tento typ ⁣pracích prostředků je šetrný k ⁤obuvi⁤ a minimalizuje ‌riziko⁤ poškození ⁤materiálu.⁣ Zároveň​ si můžete být jisti, že boty‍ budou důkladně vyčištěny a osvěženy.

Sledováním těchto jednoduchých‍ kroků minimalizujete opotřebení obuvi ‌při praní v pračce a dosáhnete čistých a jako ⁤nových bot bez velké námahy. Nezapomeňte také na možnost nechat boty dobře vyschnout​ po ⁤praní předtím, než je opět začnete⁤ nosit.
7.​ Bezpečné a ​šetrné:​ Jak vyprat boty v pračce bez poškození

7. ⁤Bezpečné a šetrné: Jak vyprat ‌boty v pračce bez poškození

Výrobcové bot si dlouho ⁤lámal hlavu nad tím,‍ jak nejlépe udržet své⁤ obuv‍ čistou a bez poškození.⁢ A právě díky‌ příchodu moderních praček ještě snadněji docílit ⁤dokonale vypraných bot.⁤ Pokud ​se řídíte⁢ několika ⁤jednoduchými kroky, ⁣můžete své boty naprosto​ bezpečně a ⁤šetrně vyprat‌ přímo ve vaší pračce.

 • Před přípravou ⁤bot na‍ praní je důležité odstranit veškerou nánosovou nečistotu⁤ jako jsou například ⁤klacky, tráva​ nebo bláto. K tomu vám ⁤poslouží měkká kartáčovka, kterou použijete předem. Je to důležité, aby⁤ se ‍nějaký větší‌ kus nečistoty nezachytil v pračce⁤ a nepoškodil vnitřní ‌mechanismus.

 • Dalším krokem je vložení bot do⁤ pračky. Doporučujeme umístit je do speciální síťky určené pro praní bot, která⁣ jim poskytne dostatečnou ochranu před ​nadměrným třením. Pokud síťku​ nemáte, můžete použít i ​jinou jemnou látku, která se dá utáhnout, například starou ponožku.

 • Co se týče⁤ samotného programu praní, je⁤ nejlepší ​zvolit ‍mírný a kratší cyklus, který bude potřebným způsobem vyprat boty aniž by⁢ jim způsobil jakékoliv‌ poškození. Použití běžné pracího prášku je samozřejmostí, ale⁣ je možné použít i speciální⁤ prací prášky určené přímo ‌pro boty,⁢ které přidají na ‍dokonalém čištění.

Takto jednoduchým způsobem můžete mít⁣ své boty ​vždy dokonale vyprané​ a připravené​ na další dobrodružství.​ Ať už jsou to sportovní boty, tenisky⁣ nebo i boty na oblečení.​ Vyprání v pračce je šetrný a efektivní způsob, ⁤jak se postarat o svou obuv ​bez⁤ zbytečné námahy.

8. Jak zvýšit⁢ účinnost ‍praní bot v pračce:⁤ Správné nastavení a volba programu

Práčka je skvělým⁤ pomocníkem‌ při praní ⁢oblečení, ale co když potřebujete vyprat​ své boty? Správně⁤ nastavená pračka a⁢ volba správného programu mohou⁤ zvýšit ​účinnost praní a přinést bezproblémovou čistotu vašich ⁣bot. Zde⁤ je ​pár tipů, jak toho dosáhnout.

 1. Správné nastavení⁢ pračky:

  • Vyprázdněte boty⁣ a odstraňte​ z nich všechen volný nečistoty, jako‌ jsou⁤ kamení nebo bláto. ⁤Pokud jsou boty ⁣velmi špinavé, ‍ můžete je před praním​ namočit do teplé vody s trochou mýdla.
  • Vložte boty do pračky buď ⁢samostatně, ⁢nebo ještě ⁤lépe, do speciální sítové⁤ tašky, kterou můžete zakoupit‌ v obchodě. To ‌pomůže snížit riziko poškození bot a pračky.
  • Nastavte​ pračku na ‍šetrný ⁤program‌ s​ nízkou rychlostí otáčení bubnu, aby se minimalizovalo třepení bot v pračce. Doporučuje se ⁣také‌ použít nízkou teplotu, ideálně 30 °C, aby se zamezilo možným⁣ změnám ⁤tvaru nebo barvy bot.
 2. Volba správného programu: ⁢
  • Většina ​moderních praček⁤ nabízí programy speciálně určené pro ⁢praní‌ bot. Tyto‌ programy se ‌obvykle ⁤nazývají "speciální program⁣ na ⁤boty", "botičky" nebo podobně. Tyto programy jsou navrženy⁤ tak, aby minimalizovaly tření ⁤a šetrně udržovaly⁢ integritu bot.
  • Pokud vaše pračka ⁣nemá speciální program na ⁣boty, můžete použít ⁣program pro jemné‍ prádlo nebo pro ruční praní. Běžný ​program ​na 30 °C také funguje dobře pro​ bavlněné ⁣boty. Vždy se však ujistěte, ⁤že sledujete pokyny⁤ na štítku na botách nebo výrobce pračky, abyste byli v souladu s doporučenou teplotou a programem.

S těmito jednoduchými tipy zvýšíte účinnost praní bot v ⁢pračce a dosáhnete čistoty ‍bez námahy. Nezapomeňte ale ⁢vždy kontrolovat štítek na botách a ‍doporučení⁢ výrobce pračky pro nejlepší výsledky.

9. Tipy pro rychlé sušení: Jak vysušit právě vyprané boty bez deformace

Když si vyprávíte boty ​v pračce, můžete se ‍obávat deformace nebo⁤ poškození materiálu. Nicméně⁤ existuje několik triků,⁤ jak vysušit ‍právě vyprané boty bez deformace ⁣a zachovat jim jejich původní tvar.

 1. Používejte vhodné ⁤podložky: ⁢Abyste zabránili deformaci bot ‍během ⁢sušení, použijte podložky ve ⁣tvaru⁤ nohy. Tyto‌ podložky podrží boty ​ve ‍správné poloze a zachovají jejich tvar ‌během sušení. ‍Můžete je zakoupit⁢ ve specializovaných obchodech nebo je vyrobit⁢ sami z novin a ‌pásky.

 2. Vložte vložky:‌ Vhodné vložky do bot nejenže⁢ absorbují vlhkost, ale také jim pomáhají udržet ⁣tvar. Vložky přímo vkládejte do bot před sušením, a ⁣to ⁤zejména ⁢u ‍bot s vysokými podpatky, aby se⁤ zmírnil‌ tlak ⁣na materiál při ‌sušení.

 3. Větrání a sušení ⁣na vzduchu: Vysoušejte boty na vzduchu a⁣ nechte je na přímém​ slunci. Ujistěte se však, ‌že ⁣je místo dobře⁤ větrané, ⁣ aby se zabránilo‍ vzniku nepříjemného zápachu. Pokud⁤ boty​ potřebují více času na ⁤suchý, můžete‌ je‌ vysušit i uvnitř pomocí ⁣vysoušeče nebo⁣ sušičky na ⁤boty.

Pokud se‍ budete řídit těmito tipy, váš proces vyprávání bot ⁤v pračce bude snadný a bez obav z deformace. Dejte svým​ botám nový život ⁣bez námahy a užijte si svěže​ vypranou čistotu. Rozhodli jste⁤ se vyzkoušet⁢ nekonvenční způsob, jak vyprat své boty? ⁣Pokud​ ano, nemusíte nutně využít‍ staromódní metody či čistící služby. Práčka může být vaším tajným spojencem při dosahování ⁢čistoty, aniž byste ⁤museli vyvíjet nadlidské úsilí. Nejprve je však ‍nutné si⁣ ujasnit, zda jsou vaše boty vhodné ‌do ‍pračky.

Některé typy obuvi, ​zejména ty vyrobené z jemných materiálů, ⁤nemusí vydržet ⁣cyklus ve vodě. ⁢Proto je důležité pečlivě si přečíst štítek s instrukcemi od výrobce. Pokud je ⁤práce v pračce⁤ povolena, mohou​ se boty vyprat pomocí několika ⁣jednoduchých kroků.

Prvním krokem je odstranění volných znečištění a špíny. Vytřete boty ⁤kartáčem,‌ abyste se‌ zbavili ⁤přebytečné hlíny nebo ⁣prachu. Poté umístěte boty do​ sáčku na⁢ prádlo, abyste zabránili nežádoucímu⁢ poškození. ⁣Doporučuje se také odstranit vložky nebo podpatky, pokud je to možné.

Před samotným‍ praním nastavte pračku na šetrný program s nízkou teplotou. Vhodným mýdlem je mírný prací prostředek. Nepoužívejte ⁣bělidla ⁣ani aviváže, které​ by mohly narušit strukturu⁢ boty. Po praní⁢ nechte‌ obuv přirozeně schnout – nepoužívejte​ sušičku, aby nedošlo k⁢ deformaci.

Vyprání⁢ bot v pračce může být rychlým a ⁤bezbolestným procesem, ale​ nezapomeňte, že​ ne každý typ obuvi je vhodný do pračky. Sledujte instrukce‍ od výrobce a ‌přizpůsobte svůj postup tomu, co je pro‍ váš specifický pár bot nejlepší. S touto⁤ technikou se vám bude bleskurychle‌ dařit udržet obuv v perfektním stavu bez zbytečné námahy!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *