Jak skladovat lyžařské boty: Péče o lyžařskou výbavu

Jak skladovat lyžařské boty: Péče o lyžařskou výbavu

Jak správně skladovat lyžařské⁣ boty je‍ důležitým⁢ aspektem ​péče ​o vaši lyžařskou výbavu. Správně uložené boty nejen‍ prodlouží jejich ‍životnost, ale také zajistí⁤ pohodlí ​a výkon při‌ lyžování. Existuje několik jednoduchých tipů, které vám pomohou udržet​ vaše lyžařské boty v perfektním⁢ stavu. Jedním z klíčových ​faktorů je správné ⁣umístění bot při skladování – vyhýbejte se přímému slunečnímu svitu⁢ a⁣ teplotním‌ extrémům. Dále je důležité zajistit, ⁣aby boty byly ⁢čisté ‌a suché před uložením. V našem článku ⁣vám poskytneme další ⁤rady a triky, které vám pomohou⁣ správně skladovat ‌vaše lyžařské boty a tím prodloužit jejich životnost. ‍Připravte⁤ se na ⁤příští sezónu s dokonalou ⁣lyžařskou výbavou!
<img class="kimage_class" src="https://www.svobodnachuze.cz/wp-content/uploads/2023/11/g4f8509afe848a64eb7fbba5fae7ec4e4732e88890ade5574fbcc75a1004f7769adacbd9acd2d8784a59680a3e46c282df0639f94a213e43b57d0cb8f8a54fc54_640.jpg" alt="Význam správného⁢ skladování lyžařských bot"">

Význam správného⁢ skladování lyžařských bot"

Správné skladování ⁢lyžařských⁤ bot je klíčové pro zachování jejich kvality a⁢ prodloužení‌ jejich životnosti.⁢ Existuje několik důležitých⁣ faktorů,‍ které byste⁢ měli při skladování ​lyžařských bot zvážit.

Za‍ prvé, je⁢ důležité udržovat lyžařské​ boty na ⁤suchém a chladném ‌místě. Vlhkost a teplo mohou způsobit poškození ‌bot a mohou se zde vytvořit nepříjemné pachy. Ideální je skladovat boty v suchých prostorách, ⁢případně je můžete umístit na speciální sušáky, které pomohou odstranit vlhkost.

Dalším důležitým faktorem ​je ‌správné⁢ uložení​ bot, aby ‌si ⁤udržely svůj tvar. Měli byste investovat do speciálních botníků, které umožňují dobrou ventilaci a ‌udržují⁤ botu ‌ve správném⁤ tvaru. Pokud nemáte přístup k botníkům, můžete ​také ‍použít​ starší noviny nebo⁤ ručníky, abyste botu vyplnili ​a zabraňovali ‌deformaci.

Dále ⁤je⁣ důležité pravidelně čistit ‍boty⁢ a ošetřovat ‍materiál,‌ aby ⁤zůstal pevný ⁤a odolný. Použijte⁣ jemnou štětku nebo houbičku a jemný ​čisticí prostředek na ⁣odstranění nečistot. ‌Následně ‌naneste‍ speciální čisticí nebo‍ ochranné ⁢prostředky,⁢ které⁣ pomohou⁣ chránit botu a prodloužit‍ její životnost.

Správné⁣ skladování lyžařských ‍bot je⁤ nejenom o ​zachování‍ jejich​ vzhledu, ale také o zajištění jejich správné funkčnosti. Dodržováním těchto‌ jednoduchých ⁢tipů budete ⁢mít‌ jistotu, že jsou ​vaše lyžařské boty vždy připraveny na novou sezónu lyžování.

"Tipy pro⁤ dlouhodobé uchování​ lyžařské výbavy"

Pokud jde o‌ dlouhodobé uchování lyžařské výbavy, péče o⁢ lyžařské​ boty je zásadní. Správné skladování bot‌ je ⁢klíčové pro⁣ jejich životnost a zachování kvality. Zde je ⁣několik tipů, jak pečovat o své‍ lyžařské boty:

 1. Čištění a vysoušení: Po každém použití očistěte boty od nečistot a vlhkosti.‍ Vyčistěte zevnitř i zvenku a nezapomeňte také⁣ na podrážky.⁣ Poté nechte ⁤boty volně proschnout na vzduchu. Pokud​ jsou boty mokré, vždycky je nejprve vysušte. Nikdy ‍neuchovávejte mokré boty, to by⁢ mohlo způsobit plíseň​ nebo nepříjemné⁣ pachy.
 2. Uchovávání ⁣na‌ suchém místě: ⁢Lyžařské boty⁤ by měly⁣ být skladovány na suchém místě, ideálně při pokojové teplotě.⁢ Vyhněte se vlhkým a ‍studeným prostorám, ⁤jako ​jsou‌ sklepy. Předejdete tak znehodnocování ‍materiálu a ⁤deformacím ⁢bot.
 3. Použití botníků nebo stojanů:⁤ Investujte do botníků ​nebo stojanů určených⁤ k uchování lyžařských⁢ bot. Tyto pomůcky zabrání deformacím bot ⁣a zároveň zlepší jejich ventilaci. Pevný a stabilní podstavec ⁣je důležitý pro udržení tvaru ⁢boty.

Pamatujte⁤ si, ⁢že správná péče‌ o‌ lyžařskou ⁣výbavu je důležitá‌ nejen pro její‍ dlouhodobé ‍uchování, ale také pro ​maximální výkon při sjezdovém lyžování. Dodržováním těchto jednoduchých tipů si zajistíte,‌ že vaše lyžařské boty budou​ vždy připraveny ⁣k použití ⁢a ve⁢ skvělé kondici.
<img class="kimage_class" src="https://www.svobodnachuze.cz/wp-content/uploads/2023/11/g9cf97efd5567ba8c93f1a00bbe8b70b509be15a932e414cf5230c0e7bc52e71673847c65fe67a1c036f19a9dbf8235f9_640.jpg" alt=""Jak ​minimalizovat⁣ opotřebení a propadání lyžařských bot"">

"Jak ‌minimalizovat opotřebení a ⁤propadání lyžařských bot"

Lyžařské boty jsou jednou‌ z nejdůležitějších součástí lyžařského vybavení. Je důležité se o⁣ ně pečlivě starat,‌ aby vydržely‍ co nejdéle a poskytovaly vám ​maximální pohodlí a ‌ochranu​ na svahu. Zde je několik tipů, jak minimalizovat opotřebení a propadání lyžařských ⁢bot.

 1. Správné ​skladování:‌ Po skončení⁢ sezóny je důležité ⁢lyžařské ⁤boty řádně vyčistit a usušit. Odstraněte ⁣všechny zbytky sněhu a⁤ vlhkosti,⁢ protože mohou způsobit hnilobu nebo plíseň.‍ Poté je uložte na suché a dobře ⁤větrané místo.⁣ Pokud⁣ možno, je ideální skladovat boty v špeciálních lyžařských pytlích nebo krabicích, ⁤které poskytují dostatečnou ochranu ⁣a zabraňují poškrábání.

 2. Ochrana před UV zářením:⁢ Sluneční paprsky ‌mohou poškodit materiály lyžařských bot a způsobit jejich vysušení a ztrátu elasticity. Pokud nemáte vhodné místo pro skladování bot bez přímého slunečního světla, je dobré ​je chránit před UV zářením pomocí speciálních ochranných ​přípravků⁣ nebo uchovávat ‍je v ⁣tmavém prostoru. Pamatujte,​ že PVC⁢ materiál často reaguje na UV záření nejcitlivěji, ‍proto je extra důležité ho chránit.

 3. Použití lyžařských podpatek: Lyžařské podpatek jsou nepostradatelným​ prvkem pro minimalizaci‍ opotřebení a propadání⁢ bot. Tyto ⁤podpěry jsou umístěny mezi lyže a lyžařskými‌ botami a pomáhají redukovat ⁣přímý kontakt s tvrdým‍ povrchem ⁢sněhu, ledem nebo skálami. Díky tomu ​se snižuje riziko⁢ poškrábání nebo prasknutí bot. Vždy si ověřte,⁢ zda jsou vaše ​lyžařské boty⁤ kompatibilní s ⁢příslušnými podpěrami ​a často‌ je kontrolujte, ​zda nejsou ⁤opotřebené nebo ‌poškozené.
  <img ‌class="kimage_class" src="https://www.svobodnachuze.cz/wp-content/uploads/2023/11/g8e62fcff0ff3ae087fd0b2e832cca5737acd0d34c0a98d64d032f5539871aad8dd8f02da0a48893d254629ede2542adf44a791c4a14d2abc3e86ad7f038333b5_640.jpg" alt=""Přesné ‌postupy skladování lyžařských bot‌ v zimním období"">

  "Přesné⁤ postupy skladování lyžařských bot v zimním období"

  Lyžařské boty jsou ‍klíčovou součástí lyžařské výbavy, ‌kterou je‍ důležité správně skladovat v ⁢zimním období. ⁤Pokud se⁤ o své lyžařské boty dobře‍ postaráte,‌ prodloužíte ​jejich ⁣životnost⁣ a⁢ zajistíte,‍ že příští sezónu budou připraveny k‌ použití. V tomto článku⁤ vám představíme několik přesných postupů, které vám pomohou⁤ při skladování‌ lyžařských bot.

 4. Čištění ‍a sušení: Než‍ budete lyžařské ‍boty skladovat, ⁣je⁢ důležité ​je‍ důkladně vyčistit a​ nechat je ​dobře vyschnout. ‌Odstraněte⁤ přebytečný sníh,⁢ bláto ‌a​ vlhkost. Pokud jsou ⁣boty extrémně vlhké,‌ můžete je​ vysušit pomocí speciálního sušiče nebo vložit ⁣novinový papír dovnitř, který absorbuje ⁣vlhkost. Počkejte,⁤ až boty budou ​zcela ⁣suché, než je⁢ uložíte.

 5. Správné⁤ uložení: Lyžařské ⁤boty​ by měly být‍ uloženy na suchém a chladném místě, ​které není ‌přímým⁣ slunečním paprskem. ⁤Ideální je skladovat‌ boty ​ve vzdušném prostoru, ve ‌kterém nejsou vystaveny extrémním teplotním změnám. Můžete⁢ je ⁣umístit na ‍police nebo je pověsit pomocí speciálního věšáku ‍pro lyžařské boty. Uchování bot ve ​správné poloze‌ pomáhá udržet jejich tvar a chrání materiál.

 6. Pravidelná údržba:‍ Lyžařské boty vyžadují pravidelnou‍ údržbu ⁤i během skladování.⁢ Jednou za‌ čas je prověřte a ujistěte ‌se,⁢ že nejsou poškozené nebo opotřebované. Pokud na botách zjistíte jakékoli problémy, jakými jsou roztržené​ zipy, ⁢mačkání nebo praskliny, můžete je opravit​ nebo se poradit s odborníkem. Pravidelná ⁤péče o lyžařské‍ boty zajišťuje jejich dlouhodobou‌ kvalitu ‍a​ spokojenost při lyžování.

Skladování lyžařských bot⁤ správným​ způsobem je ⁣klíčové pro jejich zachování a trvanlivost. Důkladné čištění a⁢ sušení, správné ⁤uložení a pravidelná⁤ údržba⁣ jsou kroky, které vám ⁣pomohou udržet vaše⁢ lyžařské boty​ v perfektním stavu a připravené ⁢na⁢ další sezónu. Nezapomeňte, ⁢že pečlivost a péče o vaši‍ lyžařskou výbavu jsou esenciální pro bezpečnost ​a radost z lyžování.
<img class="kimage_class" src="https://www.svobodnachuze.cz/wp-content/uploads/2023/11/g61878b7fd2061c4e58956751e69f95f818725323972f1b5502be4e55558cc78eecf841e860635dae3d9dda9d39445b39687a252c1dc3c59bf50e6dfce7bd7815_640.jpg" alt=""Vyhněte se‌ nežádoucím problémům s kondenzací‍ při skladování bot"">

"Vyhněte se nežádoucím problémům s kondenzací ⁣při skladování‌ bot"

Skladování lyžařských bot je ⁢klíčové⁢ pro zachování jejich ‍kvality a prodloužení‍ jejich ​životnosti. Jednou z největších výzev je vyhnout​ se nežádoucím problémům s kondenzací.​ Kondenzace může způsobit vlhkost na botách, což vede⁣ k ⁤plísním,‌ zápachu a dokonce i poškození materiálu.​ Následující tipy vám pomohou skladovat lyžařské boty správně a vyhnout se‌ tak ​těmto nežádoucím⁤ problémům.

 1. Vyčištěte boty: ‌Před skladováním je⁣ důležité důkladně ‍vyčistit ​boty. Odeberte veškerou špínu a zbytky ⁢sněhu, které by mohly způsobit vlhkost. Použijte jemnou štětku‍ nebo mikrovlákenný utěr.

 2. Dobře‍ vysušte: Před skladováním je nezbytné‍ zajistit, aby byly lyžařské boty zcela suché. ‌Nechte ⁢je⁣ přirozeně vyschnout ve vzdušném⁢ prostředí,‍ ideálně na teplém ⁣a suchém místě. Vyhněte ⁤se použití‌ fénů‍ nebo topných těles, které by mohly poškodit materiál.

 3. Vložte ‍vysoušeče‍ do bot: Pro další ochranu proti vlhkosti⁤ a plísním můžete‌ do ‍bot vložit vysoušeče. Existuje mnoho​ druhů vysoušečů, které se dají snadno zakoupit. Vhodné jsou například vysoušeče s ⁤UV lampou, které ‌dezinfikují​ boty a eliminují bakterie ⁢a zápach.

Sledování ‌těchto jednoduchých tipů ⁣vám pomůže ⁢vyhnout⁤ se nežádoucím problémům s kondenzací ⁢během skladování vašich⁤ lyžařských bot.​ Zachování⁣ správného ‍stavu‌ a kvality⁤ bot znamená, že budete ‌mít delší ⁤a příjemnější sezóny plné zimní radosti na svahu.

"Správné​ přípravy na ​skladování lyžařské obuvi"

Péče o vaši lyžařskou výbavu je klíčová⁣ pro zachování kvality a životnosti ​vaší lyžařské obuvi. ‌Správné skladování⁣ lyžařských bot je jedním z nejdůležitějších ⁢kroků ⁢při⁣ starání se o ně. Zde‌ je několik‍ důležitých tipů, jak⁣ skladovat lyžařské boty⁣ správně:

 1. Čištění ‍a sušení: Před skladováním je důležité důkladně vyčistit lyžařské ⁤boty od zbytků sněhu, ⁢vody nebo bláta. ‍Použijte​ měkký hadřík​ nebo kartáček ⁢na odstranění nečistot ​ze všech povrchů bot. Poté je nechte důkladně vyschnout při ⁣pokojové teplotě. Nepoužívejte přímé teplo, jako ⁢je⁢ například topení nebo sušička, protože ⁣to ‌by mohlo poškodit materiál‌ bot.

 2. Ukládání ‌bot:⁤ Nejlepším způsobem, jak skladovat lyžařské boty, je​ vložení do speciálního nosiče ⁣na boty. Tyto ‌nosiče⁣ udrží boty ve správné​ poloze a zabraňují deformaci. Pokud ‌nemáte nosiče na boty, ⁤můžete použít i ⁤staré noviny⁢ či utěrky, které zabraňují deformaci bot a ⁣absorbují případnou vlhkost.

 3. Místnost pro ⁣skladování: Ideálním místem⁤ pro skladování lyžařské obuvi je suché‌ a dobře větrané místo. ⁢Zabráníte tak⁤ vzniku⁣ plísní či⁣ zápachu. Dále byste měli zajistit, ⁤aby boty nebyly⁤ vystaveny přímému slunečnímu ⁢světlu nebo extrémním‍ teplotám, které by ‌mohly poškodit⁢ materiál bot.

Mějte na paměti, že správná péče o ⁤lyžařskou obuv prodlužuje její životnost a zajistí vám pohodlné a bezpečné lyžování. Sledování těchto jednoduchých kroků vám ⁢pomůže udržet vaše boty v nejlepším⁢ možném stavu pro příští ‌sezónu.
<img⁢ class="kimage_class" ‌ src="https://www.svobodnachuze.cz/wp-content/uploads/2023/11/g42b96cb518fa4822ba1e5add293994c9599e0f535cf9cdeb5af540a6fcad8f1072e3943f2adf96830acc57c4d0ca29e6fe09cef8842bd307353566c53c72b69c_640.jpg" alt=""Důležitost čistoty při uchování lyžařských‌ bot"">

"Důležitost čistoty při⁤ uchování lyžařských ‌bot"

Péče o lyžařskou výbavu zahrnuje nejen⁣ správné uložení lyží, ale​ také dbání⁤ na⁣ čistotu a ‍uchování lyžařských bot. Důležitost čistoty při uchování lyžařských bot nemůže být podceňována, protože to má vliv na jejich‍ životnost i pohodlí při používání. ⁢Zde je pár tipů, jak správně ‌skladovat lyžařské⁤ boty a udržet je ‌čisté:

 1. Vyčištění bot po každém ‌použití je klíčové⁣ pro⁣ odstranění‍ nečistot a⁤ zbytků sněhu. Použijte navlhčený hadřík nebo speciální čisticí prostředek na boty a opatrně odstraňte znečištění. Nezanedbávejte ⁣ani vnitřek⁤ bot, kde se mohou hromadit pot ​a‌ pachy. Použití ‌dezinfekčního​ spreje uvnitř boty je ⁤dobrou ⁣praxí.

 2. Uložení bot na suchém a dobře ⁢větraném místě je ⁤klíčové ​pro jejich⁤ správné zachování. Nikdy ⁤nechte boty ‍ležet na​ slunci nebo ⁢blízko ‍tepla, protože teplo může poškodit materiál⁣ boty. Ideální je použít speciální botník nebo regál ⁣na lyžařskou výbavu,⁣ který je vybaven odvětrávacími otvory a držáky pro​ uchycení bot ve správné poloze.

 3. Pravidelná kontrola a údržba bot ⁤je ⁤také ‍důležitá. Přezku, zipy a podrážka by​ měly ​být ​pevné a v dobrém stavu. Pokud ‍zjistíte jakoukoli vadu,⁢ je lepší ji opravit včas,⁤ aby se​ boty nesloužily. Mějte také na paměti, že boty mají⁢ omezenou životnost a v případě opotřebení je lepší je vyměnit za nové.

Zachování ⁢čistoty a⁢ správná péče ‍o lyžařské boty jsou klíčové pro jejich ⁣dlouhodobou životnost a komfort během lyžování. Dodržování těchto ⁤jednoduchých tipů vám ⁣pomůže udržet boty ⁣v dobrém stavu​ a zajistí ‍vám příjemný zážitek na⁢ svahu. Nezapomeňte, že čistota a pečlivost ⁢jsou základními‍ prvky, které ​vám pomohou vychutnat ⁢si každou lyžařskou jízdu​ bez kompromisů.

"Profesionální rady pro‍ skladování lyžařské ‌výbavy"

Lyžování je váš oblíbený zimní sport, a proto ‌je důležité, abyste se správně postarali o své ⁣lyžařské vybavení. Jedna z​ nejdůležitějších ⁣součástí‌ vaší⁣ výbavy jsou lyžařské ⁢boty. ⁢Jakmile jste pořídili​ ty správné‌ boty, ​je nutné je skladovat ⁤správným způsobem, aby⁢ vydržely co nejdéle a⁤ abyste měli stále optimální pocit při lyžování.

Prvním krokem k péči o své ‍lyžařské boty je jejich čištění. Před uložením ‌bot je ⁤důležité je důkladně očistit od případného ⁢bláta a nečistot.​ Použijte vlhký ⁣hadřík a ‍jemný čistící prostředek ⁢určený pro tento ⁣účel. Dobře vyčistěné boty ⁢se pak snadněji udržují a prodlužují ⁢tak jejich životnost.

Dalším ⁣důležitým krokem je‌ skladování bot na​ vhodném místě. Jistě byste se ‍divili, kolik lidí‍ své ‍boty ‍prostě jen odhodí do ⁤kouta garáže nebo ​na chodbu. ⁣To ⁤je ⁤však ‍velmi nevhodné pro jejich kvalitu ‍a životnost. Místnost, ‍kde budete ‌skladovat⁣ boty, by měla ⁤být suchá, dobře ⁢větraná a⁣ nejlépe s ⁣teplotou okolo 20°C.⁤ Ideální ​je také⁢ mít skladovací regál, kde boty budou chráněny před⁢ prachem a nárazy.

"Inovativní metody skladování ‌lyžařských ⁤bot

Lyžování je ‍nejen ‍zábavný sport, ale také vášnivá aktivita,‍ která ‍vyžaduje správnou ⁣péči o výbavu. A nedílnou součástí této výbavy jsou samozřejmě ⁢lyžařské boty. Každý, kdo si už někdy nasadil lyže, ví, že tato obuv ‍je ‌klíčovou součástí lyžařského zážitku. Proto je důležité vědět, jak je správně⁤ skladovat, aby vám vydržely co nejdéle v‌ perfektním stavu.

Existuje⁤ mnoho inovativních metod skladování ​lyžařských bot,⁢ které ‌můžete vyzkoušet. Jednou z možností je ⁣použití speciálního stojanu či držáku na lyžařské⁣ boty. Tento ‍držák​ zajistí, že vaše boty budou správně a stabilně ⁤uskladněny, což pomůže udržet jejich tvar a zabrání zbytečnému​ deformování materiálu. ⁤Díky tomu se můžete vyhnout nepříjemným ​bolestem nohou při ‍dalších lyžováních.

Další možností je použít profesionální⁢ lyžařskou tašku, která je​ speciálně ​navržena‍ pro přepravu⁢ a‌ skladování lyžařského ‌vybavení, včetně bot. Tyto tašky⁤ mají ⁣speciální ‌polstrování a ⁣oddělené přihrádky pro každou botu, ⁣což‍ zajišťuje jejich‍ ochranu před⁣ poškozením. Navíc se ​často⁣ vyznačují ‌odvětrávacími otvory, které pomáhají odstranit vlhkost​ a zabránit ⁤vzniku nežádoucích pachů.

Dalším tipem, jak skladovat lyžařské boty, je použití suchého a ⁤dobře ​větraného místa. Vlhké prostředí může botám škodit a způsobovat jejich rychlé opotřebení.​ Také je doporučeno vyčistit boty před‌ skladováním a nechat je dobře vyschnout. Postupně přidávejte do bot⁢ vložky z antibakteriálních materiálů, ⁤které zamezí⁤ vzniku nepříjemného‌ zápachu.

Vědět, jak správně skladovat lyžařské⁢ boty, zajistí nejen jejich delší životnost, ale ⁣také vám pomůže vyhnout ⁤se případným problémům při ‌samotném lyžování. Pečujte o svou výbavu s láskou a zároveň zachovejte i své zdraví a komfort při každém zimním ⁤dobrodružství.⁣ Kvalitní lyžařské boty jsou nezbytnou součástí vaší výbavy. Správná údržba a ​skladování bot je důležitá pro zachování jejich životnosti a ‌výkonu​ na sjezdovce. Pokud se správně postaráte ‍o své ‍lyžařské boty, zůstanou vám v⁢ perfektním⁤ stavu po mnoho⁤ sezón.

Nejdůležitější je udržovat boty ‌čisté a suché. Po​ každém lyžování je důležité odstranit případný‍ sníh, led nebo jinou nečistotu ‍z povrchu bot. Použijte kefku nebo⁣ vlhký hadřík,‍ abyste odstranili veškerou špínu. ⁤Důkladné vysušení bot je‌ také ​nezbytné. Vnitřek bot může⁣ být ⁢vlhký po‍ celodenním lyžování,‌ takže je ​nechťte⁤ vyschnout​ přirozeně ⁢na​ vzduchu při pokojové⁢ teplotě. Nedoporučujeme umisťovat​ boty na topení⁤ nebo⁤ vystavit je ⁣přímému slunečnímu ⁢záření,‌ což by mohlo poškodit ​materiál.

Skladování bot⁢ je rovněž důležité. ‍Nejlepší je je skladovat v ⁢suchém‌ a dobře větraném prostoru,⁤ abyste minimalizovali ​riziko vzniku plísní nebo nepříjemných pachů. Doporučujeme je skladovat v originálních ⁣botníkách, které eliminují tlak na materiál bot⁣ a udržují ​jejich tvar. Pokud⁤ není možné skladovat boty ⁣ve speciálních ​botnících, ‌lze ⁣je ⁤uložit také v nepromokavé ‌tašce s dobrou větrací možností.

Dodržujte tyto‌ jednoduché tipy ‍a prodloužíte životnost svých lyžařských ⁣bot. Správně skladované a udržované boty vám ​zajistí komfort a⁤ výkon na ⁤lyžích. ​

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *