Běh pro Světlušku Plzeň 2019: Pomáhejte těm, kteří potřebují

Běh pro Světlušku Plzeň 2019: Pomáhejte těm, kteří potřebují

Vítejte uživatelé, čtenáři a nadšenci sportu! Je nám ctí přiblížit vám ‌největší charitativní​ akci roku v Plzni – Běh pro Světlušku 2019! Již sedmým rokem se tato událost koná s‌ cílem ⁤pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. Zlatými hřebeny běhu jsou samozřejmě neohrožení borci, Světlušky, ‌kteří ⁤se v určitých chvílích života musí vyrovnávat s nevidomostí ‍a tělesným postižením. ‍Ať už jste zaníceným běžcem nebo ​jednoduše‌ jen⁢ dobrou duší,‍ tato událost je ⁣pro vás – nabízíme‌ vám příležitost ⁤zapojit se do​ něčeho skutečně výjimečného. Přijďte se přidat k tomuto skvělému společenskému a sportovnímu zážitku a dejte srdcem! Sejdeme se‍ v Plzni 15. ⁢září 2019 – neustávejte ve vzdělávání o‍ charitě.‍ Připravte se na příjemný den ⁤strávený v⁤ úžasném ​prostředí s ‌úžasnými lidmi a udělejte něco, co má opravdový​ význam.+
Běh pro Světlušku Plzeň 2019: ‌Přehled⁢ charitativní akce

Běh pro Světlušku Plzeň 2019: Přehled charitativní akce

Běh pro Světlušku Plzeň je každoroční⁤ charitativní akce, která má za‍ cíl pomoci lidem ⁢se ⁤zrakovým postižením.⁣ Letošní ročník ‌se uskuteční v ​sobotu 25. května 2019 a⁤ těšíme se na všechny, kteří se rozhodnou přispět a přijít běhat ‌pro dobrou věc.

Co můžete očekávat na ‌akci?

 • Skvělou​ atmosféru a zábavu ‍pro ⁢celou rodinu
 • Různé ​kategorie běhů pro děti i dospělé
 • Krásné⁢ prostředí plzeňského​ parku
 • Možnost seznámení se​ s lidmi se zrakovým postižením ⁣a podpora‌ této skupiny​ ve společnosti
 • Nabídku občerstvení a stánků s ⁤originálními dárky

Všechny příjmy ⁤z akce budou⁢ věnovány organizaci Světluška, která se stará o zlepšení životních podmínek lidí se zrakovým postižením. Přijďte tedy podpořit dobrou věc, utéct se nezapomenutelným zážitkem a udělat rozdíl v životech těch, kteří to potřebují. Těšíme se na vás⁢ na ⁤Běhu pro Světlušku Plzeň⁤ 2019!

Běh⁤ pro‌ Světlušku Plzeň 2019: Jak‌ se zúčastnit a ​přispět

Běh pro Světlušku⁤ Plzeň 2019 je skvělou příležitostí, jak podpořit a⁤ pomoci ⁣těm, kteří potřebují. Pokud se chcete zapojit‌ do této charitativní akce, máme pro vás pár tipů, jak to udělat.

 1. Zaregistrujte⁢ se: Nejdůležitějším krokem je zaregistrovat se⁣ na oficiálních stránkách běhu pro Světlušku Plzeň 2019. ⁢Tímto si zajistíte‌ startovní číslo a budete moci běžet spolu s ostatními účastníky.

 2. Vyberte si vzdálenost: Běh pro Světlušku Plzeň 2019 nabízí různé vzdálenosti, ‌ze ‌kterých si můžete vybrat.‍ Stačí si vybrat tu, která ‍vám ​nejvíce vyhovuje a pro kterou máte ​kondici.

 3. Sbírejte peníze⁤ pro dobrou věc:⁤ Běh pro Světlušku⁤ Plzeň 2019 ‌je i výzvou pro⁢ vaše blízké a přátele.​ Inspirujte je a ‌požádejte je o finanční příspěvek na Světlušku ⁤Plzeň. Tváří⁣ v tvář společnému cíli, můžete‌ společně ⁣udělat ​obrovský rozdíl.

Těšíme‍ se na vaši účast a příspěvek ‍na ⁣lepší zítřek Světlušky Plzeň! Přijďte ⁣a prožijte‌ s ‍námi tento jedinečný zážitek, ​který spojuje sportování, pomoc potřebným a příjemnou atmosféru.

Běh pro Světlušku Plzeň​ 2019: Inspirující příběhy⁤ a výzvy z minulosti

Vážení přátelé, rádi ⁣bychom vás ⁢pozvali na 12. ročník Běhu pro Světlušku, který se bude konat v Plzni 25. května‌ 2019. Tento ⁤neziskový běh je věnován zrakově postiženým dětem a dospělým⁣ a⁤ je nejen sportovním, ale i‍ kulturním a‌ společenským zážitkem. Při této akci každý z⁢ nás může udělat něco ⁢pro ty, kteří to⁢ potřebují.

Několik inspirujících⁣ příběhů ‌a výzev z minulosti ukazuje, jaký ⁣význam⁢ může ​mít tento běh.

Příběh ‌Michaela: Michael je ‌10letý chlapec, ‌který se narodil se zrakovým postižením. Pro​ něj je⁤ Běh ‌pro Světlušku příležitostí nejen fyzicky se ⁤vyřádit, ale také ukázat svou odhodlanost ​a sílu. V roce 2018 dokázal s ⁤pomocí svého ⁢průvodce‍ zvládnout ⁣celou trať. Díky podpoře lidí se rozhodl zúčastnit se ‍i letos ⁣a vyhrát závod.
Výzva ​pro jednotlivce i​ týmy: Běh pro Světlušku není jen ⁤pro zkušené běžce. Je otevřený všem, kteří ‍chtějí podpořit dobrou věc. Můžete se zúčastnit jako jednotlivec, nebo jako​ tým a společně si​ stanovit vlastní ⁤cíle. Mnoho firem se na ‌tuto akci připojuje a týmy zaměstnanců tvoří jakou soutěž mezi sebou, tak i příležitost ke zlepšení firemního‌ ducha.

 • Účel: Podpora zrakově postižených dětí a dospělých
 • Datum‌ konání: 25. ‌května ⁤2019
 • Start: 14:00
 • Místo: Plzeň – ‌náměstí Republiky

Těšíme se na setkání s vámi na Běhu pro Světlušku, kde‌ můžeme dokázat, že malý⁣ krok může udělat ‍velký rozdíl v ​životech druhých lidí.

Běh pro Světlušku Plzeň 2019: Podpora‍ sociálně znevýhodněných skupin

Běh pro Světlušku Plzeň je jedinečnou ‍příležitostí pro všechny, kteří chtějí pomoci těm, kteří jsou​ ve společnosti sociálně znevýhodněni. Tento nezapomenutelný ⁤sportovní ‍event se koná již od roku 2015 a⁣ za tu dobu se⁢ stal​ jedním⁣ z nejvýznamnějších ⁢charitativních běhů v Plzni. ‌

Takže co vlastně Světluška ‍je? Světluška ‌je ⁢občanské‍ sdružení, které se snaží zlepšovat​ životy lidí s různými druhy postižení a sociálních znevýhodnění. Díky jejich neúnavné ‍práci a vaší podpoře mohou nabízet různé aktivity ⁣a služby, které dotvářejí důstojný život i těm, kteří se ocitli​ v méně snadné situaci.

Pokud se rozhodnete zúčastnit Běhu pro Světlušku Plzeň, nejenže si užijete‌ nezapomenutelný sportovní zážitek, ale také přispějete ​našim spoluobčanům, kteří potřebují naši ‌pomoc. ‌Zaregistrujte se hned​ a zažijte ten skvělý pocit, že⁢ děláte něco pro druhé. Sami si ⁣můžete zvolit vzdálenost, kterou chcete běžet, ať už to bude ⁤5 km, 10 km nebo⁢ 21 km.⁣ Udělejte tedy něco, co má opravdu smysl, ⁢a podpořte Světlušku Plzeň!
Běh pro Světlušku‍ Plzeň 2019: Tipy na​ trénink a přípravu

Běh pro Světlušku Plzeň 2019: Tipy na trénink⁣ a přípravu

Pokud se chystáte ‌zúčastnit se​ běhu ⁤pro Světlušku Plzeň 2019 a chcete se⁤ co nejlépe připravit, máme pro vás několik užitečných tipů na trénink a přípravu. První a⁢ nejdůležitější je ‍začít s tréninkem‌ s dostatečným předstihem.⁢ Doporučuje se⁤ začít ​minimálně‍ 8 týdnů‌ před samotným ⁤závodem, ‍abyste si dali dostatek⁣ času na⁢ postupné zvykání si na běhání a posilování svalů.

Další důležitý ⁣krok je správná ⁢volba běžecké obuvi. Je nezbytné, abyste měli kvalitní ​a ⁢pohodlnou ‌obuv, která vám bude poskytovat dostatečnou oporu a ochranu při běhu. ‍Rozhodně navštivte specializovanou prodejnu, kde vám odborník poradí s výběrem vhodné obuvi pro ⁤váš typ ⁢nohy a⁣ běžecký styl.

Samotné ⁢tréninkové jednotky by měly zahrnovat jak běhání venku, tak i cvičení na posílení ​svalů. Doporučuje se běhat minimálně 3x ‍týdně, přičemž postupně zvyšujte jak‌ délku ⁢trasy, tak⁣ i tempo. Vhodné je zakomponovat do tréninku různé intervalové běhy​ a také ⁣kardio cvičení, jako‌ je⁣ například jízda na kole nebo plavání.

V ⁤neposlední řadě je důležitá také‌ správná ‍strava a hydratace. ​Před samotným během nezapomeňte dodat tělu dostatek energie a hydratovat se pitím vhodných tekutin. Upřednostněte čerstvé ovoce a zeleninu,‌ celozrnné produkty⁣ a kvalitní bílkoviny. A‌ nezapomeňte také⁣ na‍ dostatek odpočinku a⁣ regenerace.

Doufáme, že vám tyto‍ tipy pomohou připravit ⁤se na běh​ pro Světlušku Plzeň⁤ 2019. Držíme ​vám palce a přejeme úspěšný závod!

Běh ⁣pro ‌Světlušku Plzeň 2019: Zábavné​ aktivity pro⁤ rodiny a děti

V neděli 15. září se můžete připojit k nám ⁢na tradičním běhu pro Světlušku v Plzni. Tato vzrušující událost slouží k podpoře Světlušky, neziskové organizace,⁢ která pomáhá lidem se⁤ zdravotním postižením. Běh⁣ je skvělým způsobem, ‍jak strávit příjemné odpoledne s rodinou a ještě⁢ se zapojit do dobročinné činnosti!

Naší prioritou je, aby se běhu mohli účastnit všichni, bez ohledu na ⁢věk nebo kondici.‌ Proto⁤ jsme připravili různé ‍volby tratí ⁤s různou délkou, které vyhovují ⁤všem účastníkům. Děti se mohou ⁤zúčastnit speciálního​ dětského závodu, který je ‍plný zábavy a soutěží. Každý, kdo se běhu účastní, obdrží startovní balíček, který obsahuje tričko s ⁣logem akce a různé dárky od našich partnerů.

Připravili jsme pro ⁤vás také mnoho zábavných ⁢aktivit. Na místě bude ‌hrací zóna s nafukovacími hrady, skákacím hradem a​ velkými šplhacími strukturami. ⁣Pro nejmenší děti budou k ⁤dispozici dětské koutky ⁢s hračkami. A pokud se ocitnete ve hladu, ​nebojte se! Na běžeckém stadionu najdete mnoho stánků s občerstvením ‍a občerstvení je zdarma pro všechny účastníky ‍běhu.

Pojďte se připojit k ⁤nám ‍na Běh‌ pro Světlušku v Plzni‌ a pomozte lidem, kteří potřebují naši podporu. Těšíme se na setkání s‍ vámi a příjemné odpoledne ​plné zábavy​ a dobra!
Běh pro Světlušku Plzeň 2019: Vliv charitativních akcí na⁢ společnost

Běh pro Světlušku‍ Plzeň 2019: Vliv charitativních ‍akcí na společnost

Běh pro‌ Světlušku Plzeň 2019 ⁣je ⁣jedinečnou příležitostí, jak⁣ pomoci těm, kteří potřebují naši podporu. Charitativní akce jako tato mají obrovský ⁣vliv na naši společnost a mohou ‌měnit životy lidí ve⁢ velkém měřítku. Věděli jste,⁤ že světlušky jsou osobami se zrakovým postižením, kterým můžeme poskytnout důležitou pomoc?

Díky běhu pro Světlušku Plzeň ⁣2019 můžete⁣ aktivně přispět k jejich podpoře. Jak? Především tím, ⁤že se zúčastníte samotného běhu a ‌vytvoříte tak dlouhý řetěz solidarity a sounáležitosti. Vaše registrace na tento běh pomůže financovat činnost Světlušek Plzeň. Každý vložený korunový odznak znamená‍ další krok ke zlepšení kvality ‍života zrakově postižených osob. Ať už⁤ jste zkušený běžec, ⁢nebo začátečník, každý ⁣krok je důležitý a přispívá k posílení charitativního úsilí.

Ale ⁤to není všechno ​- pomocnými aktivitami, které doplňují běh, se také můžete zapojit a přispět k celkovému dojmu akce. Například se můžete‌ stát dobrovolníkem ⁢a pomáhat s organizací a průběhem akce. Světlušky Plzeň uvítají ⁤každý pár pomocných rukou a​ těšit⁢ se ‌můžete na nezapomenutelný zážitek v týmu dobrovolníků.

Využijte tedy ⁢příležitosti, kterou ​vám ‍nabízí běh pro Světlušku Plzeň ​2019, a přidejte se ⁤k tomuto skvělému ‍charitativnímu úsilí. Vaše pomoc je důležitá a‌ může změnit životy mnoha lidí. Přijďte a běžte pro Světlušku ⁢s​ námi!
Běh ⁣pro ‍Světlušku Plzeň​ 2019: Doporučené památníky a⁣ atrakce v Plzni

Běh pro ‍Světlušku⁣ Plzeň 2019: Doporučené památníky a atrakce‍ v Plzni

Plzeň, největší město v západních Čechách, se opět chystá na akci, která rozzáří srdce všech, kteří se ‌zúčastní. ⁢Běh pro Světlušku Plzeň 2019 se⁣ uskuteční již ⁤tento víkend ⁤a všechny dobrovolníky srdečně zve, aby se ‍připojili k‍ této skvělé události. Hlavním⁤ cílem běhu je podpora Světlušky, organizace, která ‍se ‍věnuje‍ pomoci lidem se zrakovým‌ postižením.

Běžci a běžkyně⁣ budou mít​ možnost ⁢prozkoumat krásy Plzně ‍a‌ zároveň podpořit dobrou věc. ​Doporučené⁤ památníky a atrakce v⁤ Plzni jsou skvělým způsobem, jak poznat bohatou historii tohoto města. Mezi nejznámější památky patří Plzeňský Prazdroj, který je známý svým vynikajícím pivem, a také Katedrála svatého Bartoloměje, ⁤která je ‌dominantou ⁢města.

Pro ty, kteří se chtějí po běhu odpočinout a užít si volného času, je v Plzni také mnoho atrakcí. Například se můžete vydat na procházku‌ po náměstí Republiky, které ⁣je jedním z největších náměstí v Evropě, nebo si vychutnat ⁣krásnou procházku kolem⁢ řeky Radbuzy.

Plzeň ⁤je město plné překvapení a skvělých míst, která stojí​ za ⁤návštěvu. Přidejte⁢ se ⁣k běhu⁣ pro Světlušku a pomozte​ těm, kteří potřebují. Tento sportovní a charitativní​ event vám nabízí skvělou ⁣příležitost nejen prožít aktivní den, ale také obdivovat krásy Plzně a podpořit dobrou věc. Těšíme se na vás u startovní čáry!
Běh pro Světlušku Plzeň 2019: ​Výhody a​ přínosy zdravého‌ životního stylu

Běh pro Světlušku Plzeň 2019: Výhody a přínosy zdravého životního ⁤stylu

Běh pro Světlušku Plzeň 2019 je skvělou příležitostí, ⁣jak pomoci⁣ těm, kteří potřebují. Každý krok, který uděláte, a⁢ každý ⁢kilometr, který uběhnete, bude mít velký ⁤význam pro⁤ Světlušku, organizaci, ​která ‍se stará ‌o⁢ slepé a zrakově⁤ postižené děti. Ale nejen to, běhání přináší i mnoho výhod a přínosů pro⁣ váš vlastní zdravý životní⁤ styl.

Zdravý životní styl je důležitý pro udržení⁢ dobré fyzické i ‌duševní kondice. Běhání je jedním‌ z nejlepších způsobů, jak dosáhnout těchto cílů. ​Přináší nám mnohé výhody, jako je​ zlepšení​ srdečního⁤ a​ plicního zdraví, zvýšená energie a vytrvalost, ​snížení stresu a lepší spánek.

Při účasti na Běhu pro ‍Světlušku Plzeň 2019 nejenže podpoříte dobrou věc, ale také budete mít příležitost setkat​ se s podobně smýšlejícími lidmi ⁤a zapojit‍ se do komunity, která se zajímá ⁤o zdravý životní styl. Můžete sdílet své příběhy, zkušenosti‌ a radit ostatním, jak dosáhnout svých ‌cílů.

Nakonec, nezapomínejte‍ na to, že každá malá‌ akce může mít⁤ velký dopad. Vaše účast na Běhu pro Světlušku Plzeň⁤ 2019 ⁣může změnit životy mnoha dětí. Nejenže jim​ pomůžete získat potřebnou podporu a péči, ale také jim ukážete, že se na ​ně spolehnutí lidé dokážou postavit. A nezapomeňte, že každý krok, který uděláte, také přispěje k vašemu zdraví a pohodě. Běh pro Světlušku Plzeň 2019: Pomáhejte těm, kteří potřebují

Jste připraveni vytáhnout své běžecké boty a připojit se k více​ než tisíci nadšeným závodníkům? Pak neváhejte ​se zaregistrovat na největší charitativní běžeckou akci roku ‌–⁢ Běh pro Světlušku Plzeň 2019!

Co je vlastně Světluška?⁢ Světluška je nezisková organizace,⁣ která⁤ se specializuje na pomoc dětem s postižením zraku. ‍Jejich hlavním cílem je poskytnout těmto dětem rovnocenné příležitosti a⁢ podporu v jejich každodenním životě. ‌A jak můžeme pomoci? ‌Právě tím, že se​ zapojíme do akcí jako je Běh pro Světlušku Plzeň.

Tato‌ běžecká akce se letos koná již poosmnácté⁣ a je opravdu ‍nejen pro ​zkušené běžce, ale také pro‌ všechny⁤ živočichy začátečníky. Výchozím‌ bodem‍ je náměstí⁢ Republiky v Plzni, odkud se všichni účastníci vydají na 5 km dlouhou trasu kolem​ krásných ‌památek města. ‌Po cílové páskou vítá všechny závodníky nejen radost z⁣ vlastního úspěchu, ale‍ také hlasité tleskání ⁢dětí a dobrovolníků Světlušky.

Registrace je ​jednoduchá a⁤ za přihlášení činí ⁤pouhých 200 Kč, které budou použity na podporu programů Světlušky. Očekávají se stovky ⁣účastníků a jejich individuální snaha přinést více světla do životů těch, kteří ‌jej⁢ nejvíce potřebují.

Takže ⁢dejte svému běhání smysl! Připojte se k Běhu pro Světlušku Plzeň 2019 a pomozte dětem s postižením zraku získat lepší budoucnost. ⁤Vaše ⁣účast je jednoduchým způsobem, jak udělat rozdíl. Tak co ještě​ čekáte? Pojďte běhat ⁤pro dobrou věc!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *